Кіру / Тіркеу
Кіру

Танымалы
электрондық қызметтер
Ветеринариялық қызмет
Өтініштердің үлгілері

Өтініштің үлгілері:

Заңды тұлғалар үшін өтініштің үлгісі

───────────────────────────────────── 
(лицензиялау органының толық атауы)
───────────────────────────────────── 
(заңды тұлғаның толық атауы)

ӨТIНIШ

Қазақстан Республикасының аумағында немесе одан тысқары жерлерде ──────────────────────────────────────────────── 
                    (қызметтiң (iс-әрекеттiң) түрi көрсетiлсiн)
─────────────────── жүзеге асыруға лицензия беруiңiздi сұраймын
 
Ұйым туралы мәлiметтер:
1. Меншiк нысаны ───────────────────────────────────── 
2. Құрылған жылы ───────────────────────────────────── 
3. Тiркелуi туралы куәлiк ───────────────────────────────── 
                                                             (№, кiм және қашан берген)
4. Мекен-жайы ──────────────────────────────────────── 
                    (индексi, қала, аудан, облыс, көшесi, үй, №телефон, факс)
5. Есеп-шоты ───────────────────────────────────────── 
                                         (шот №, банктiң атауы және орналасқан жерi)
6. Филиалдары, өкiлдiктерi ──────────────────────────────── 
                                         (орналасқан жерi және реквизиттерi)
7. Қоса берiлiп отырған құжаттар:
────────────────────────────────────────────────── 
────────────────────────────────────────────────── 
Басшы ─────────────────────────────────────────────
                                         (қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты)
 
Мөрдiң орны
______жылғы__________________________
 
Өтiнiш _______жылғы __________________________________қарауға қабылданды
 __________________________________________________________________
(лицензиялау органының жауапты адамының қолы, тегi, аты, әкесiнiң аты)
 
 
 
 

Жеке тұлғалар үшін өтініштің үлгісі

───────────────────────────────────── 
(лицензиялау органының толық атауы)
───────────────────────────────────── 
(заңды тұлғаның толық атауы)

ӨТIНIШ

Қазақстан Республикасының аумағында немесе одан тысқары жерлерде ──────────────────────────────────────────────── 
                    (қызметтiң (iс-әрекеттiң) түрi көрсетiлсiн)
─────────────────── жүзеге асыруға лицензия беруiңiздi сұраймын
 
Жеке тұлға туралы мәлiметтер:
1. Туған жылы ─────────────────────────────────────────────── 
2. Төлқұжат деректерi────────────────────────────────────────── 
                                         (сериясы, №, кiм және қашан берген)
3. Бiлiмi───────────────────────────────────────────────────── 

(мамандығы болған жағдайда дипломның (өзге құжаттың) №, оқу орынының атауы, бiтiрген жылы)
4. Шаруашылық жүргiзушi субъектiнi тiркегенi туралы куәлiк
(қажет болған жағдайда)──────────────────────────────────────── 
                                                             (№, кiм және қашан берген)
5. Мекен-жайы ──────────────────────────────────────────────── 
6. Жұмыс орны ──────────────────────────────────────────────── 
7. Есеп-шоты (егер бар болса)───────────────────────────────────── 
                                         (шотының №, банктiң атауы және орналасқан жерi)
8. Қоса берiлiп отырған құжаттар:
──────────────────────────────────────────────────────────── 
Қолы ──────────────────────────────────────────────────────── 

                                         (тегi, аты, әкесiнiң аты)
──── жылғы ───────────────── 
Өтiнiш  ──── жылғы ────────────────── қарауға қабылданды
─────────────────────────────────────────────────────────────────── 
(лицензиялау органының жауапты адамының қолы, тегi, аты, әкесiнiң аты)
Ресми сайттар
Мемлекеттік рәміздері