Қосымша мәліметтер
Толық ақпаратты қарап шығу үшін Электрондық үкіметінің порталына өтініш жасау мүмкін
Мектепке дейінгі балалар мекемесіне алуға кезектегі нөмірді іздеу

Тегі:

Баланың тегін енгізіңіз

Аты, есімі:

Баланың атын енгізіңіз

Туған күні:

v
Баланың туған жылын/айын/күнің таңдаңыз
Табу